REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.apowent.pl

 

§1 Postanowienia ogólne

 1.  Sklep internetowy zwany dalej „Sklep” prowadzi sprzedaż detaliczną  i hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu zwanego dalej „Regulamin”.
 2. Sklep  dostępny pod adresem internetowym www.sklep.apowent.pl jest prowadzony przez APO S.C. z siedzibą ul. Wrocławska 43-49, 62-800 Kalisz. Kontakt: tel.:530 263 646, e-mail: biuro@apowent.pl. Spółka zarejestrowana jest pod numerem: NIP:9680977855, REGON:363639548.
 3. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w witrynie www.sklep.apowent.pl. Warunkiem złożenia zamówienia przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.

 

§2  Zamówienia

 1. Zamówienia można składać na stronie internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę. 
 2. W przypadku złożenia zamówienia w piątek po godz. 16 oraz dni ustawowo wolne od pracy, zamówienie będzie rozpatrzone w najbliższym dniu roboczym.
 3. Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT) . Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 4. Wszystkie  towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. Zamówienia należy składać na stronie internetowej Sklepu, poprzez założenie konta w celu weryfikacji Kupującego, następnie wybór produktów i złożenie zamówienia.
 6. Po złożonym zamówieniu Sklep wysyła do Kupującego email z informacją o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Informacja ta nie jest przyjęciem zamówienia i zawarciem umowy między Kupującym a Sprzedającym, jest jedynie informacją, że Sklep zamówienie otrzymał.
 7. Sklep po weryfikacji zamówienia wysyła do Kupującego informację czy zamówienie może być zrealizowane, bądź wysyła odmowę realizacji zamówienia.
 8. W przypadku przyjęcia zamówienia do realizacji Sklep wysyła do Kupującego oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji. Umowa sprzedaży zostaje zawarta między stronami z chwilą otrzymania przez Kupującego emaila z powyższym oświadczeniem.
 9. Stany magazynowe towarów w Sklepie są na bieżąco aktualizowane, jednak w przypadku niedostępności towaru Kupujący jest informowany mailowo lub telefonicznie o czasie, w którym zamówienie może być zrealizowane.

 

§ 3 Płatności

 1.  Kupujący ma do wyboru dwie możliwości zapłaty:
  • płatność przelewem na podane konto bankowe: Bank Zachodni WBK 69 1090 1128 0000 0001 3212 3083– po zarezerwowaniu zamówienia,
  • płatność gotówką przy odbiorze.
 2.  Warunkiem wydania przedmiotu Kupującemu jest zapłata za zamówiony towar

§ 4 Wysyłka

 1.  Zamówiony towar odbierany jest przez Kupującego osobiście w siedzibie Sklepu.
 2.  W określonych przypadkach istnieje możliwość wysyłki towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów wysyłki i wyboru przewoźnika.

 

§ 5 Reklamacje

 1.  Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego dowodu zakupu (paragon fiskalny, Faktura VAT).
 2.  W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący ma prawo odesłać zamówiony towar do sklepu wraz z opisaniem niezgodności.
 3.  Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4.  W przypadku uznania reklamacji przez usunięcie niezgodności lub konieczności wysłania nowego towaru koszty dostawy ponosi Sklep. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty dostawy pokrywa  Kupujący.

 

§ 6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Kupujący.
 3. Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepowi nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Kupującemu informacji o tym prawie.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

§ 7 Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie celem realizacji zamówienia.
 2. Kupujący może wyrazić chęć otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej naszego newslettera a także otrzymywania ofert promocyjnych od naszych partnerów.
 3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także usunięcia z bazy danych.